Úvod - HASIČI Lhoty u Potštejna

Úvod

Novinky a důležité informace


Přestup jednotky do JPO III

V polovině listopadu vyšlo v platnost nové plošné pokrytí Královehradeckého kraje jednotkami požární ochrany. Naše JSDH byla téměř dva roky připravována na změnu kategorie jednotky, ze stávající JPO V s místní působností na JPO III s územní působností. A tímto dokumentem byla naše jednotka do nové kategorie zařazena.

I nadále budeme k mimořádným událostem vyjíždět v minimálním počtu čtyř členů s časem výjezdu do 10 minut od vyhlášení poplachu. Nepatrně se pro nás mění organizační struktura členů, na kterou jsme již od minulého roku připraveni, včetně povinných odborných kurzů.

JPOIII

Nově bude naše jednotka působit územně, to znamená že se s naším zásahem počítá i na územích okolních obcí, dle poplachového plánu. Doposud jsme byli jednotka s místní působností, tedy předurčeni pro zásah v katastru svého zřizovatele.

Tímto krokem byla posunuta požární ochrana nejen v naší obci, ale i v obcích okolních o krok dopředu. Děkuji Všem, kdo za změnou kategorie stojí.

Martin Růžička
Velitel JSDH

Napsáno: 18.11.2020


Kurz Technik ochrany obyvatelstva

Ve dnech 18. – 19. září se dva naši členové JSDH účastnili na územním odboru Náchod kurzu technik ochrany obyvatelstva. Členové jednotky byli proškoleni v problematice ochrany obyvatelstva, jako je varování, ukrytí, evakuace nebo například nouzové přežití obyvatelstva při mimořádných událostech. Nebyly opomenuty i povodně, a to stavba různých protipovodňových hrází a další opatření během této události.

Tímto bude naše jednotka předurčena pro ochranu obyvatelstva, a to nejenom na území obce Lhoty u Potštejna, ale také v rámci celého kraje.

Více foto v galerii

1 kurz-toob-2020-01.jpg 2 kurz-toob-2020-06.jpg 3 kurz-toob-2020-08.jpg 4 kurz-toob-2020-11.jpg 5 kurz-toob-2020-15.jpg 6 kurz-toob-2020-17.jpg 7 kurz-toob-2020-18.jpg

Napsáno: 21.09.2020


Slavnost všech hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou 6. září 2020

Slavnost všech hasičů, tak bylo pojmenováno nedělní setkání hasičů okresu Rychnov nad Kněžnou při příležitosti odhalení prvního okresního praporu a dále křtění kroniky všech sborů našeho okresu, která představuje minulost a současnost sborů.

Ve 12:30 vyrazil slavnostní průvod složený z 50ti praporů sborů, zástupců jednotlivých sborů, hudby a hostů od zámecké jízdárny Kolowratskou ulicí na Staré náměstí. Kde byla také mimo jiné vystavena historická a současná hasičská technika. Po slavnostním nástupu zazněla státní hymna, po které následovalo pokřtění zmiňované kroniky. Následovalo slavnostní odhalení okresního praporu, na který finančně přispěli všichni členové sborů okresu. Přítomné prapory sborů byly dekorovány pamětní stuhou. Po proslovech vzácných hostů, byla akce ukončena odchodem průvodu z náměstí za doprovodu hudby Panskou ulicí na Poláčkovo náměstí.

Za náš sbor se účastnilo slavnostního průvodu celkem 7 členů, jmenovitě Lukáš Horáček, Jan Havel, František Břečťan, Martin Růžička, Lukáš Horský, Petr Horáček a Václav Morávek. Bylo řečeno, že se takováto akce konala po více než 100 letech a my jsme rádi, že jsme jí mohli být součástí!

1 slavnost-hasicu-rk-6-9-2020-01.jpg 2 slavnost-hasicu-rk-6-9-2020-02.jpg 3 slavnost-hasicu-rk-6-9-2020-03.jpg 4 slavnost-hasicu-rk-6-9-2020-04.jpg 5 slavnost-hasicu-rk-6-9-2020-06.jpg 6 slavnost-hasicu-rk-6-9-2020-07.jpg 7 slavnost-hasicu-rk-6-9-2020-09.jpg 8 slavnost-hasicu-rk-6-9-2020-10.jpg

Napsáno: 09.09.2020


Obnova sportovního vybavení pro požární sport

Našemu sboru dobrovolných hasičů se podařilo realizovat projekt „Obnova vybavení pro požární sport v SDH Lhoty u Potštejna“, na kterém se finančně podílel Královehradecký kraj z dotačního programu Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji a dále naše SDH.

Realizací projektu došlo k nahrazení starých věcných prostředků pro požární sport za nové a to za sadu nových sportovních hadic (celkem 7ks hadic), 2ks proudnic, rozdělovače, 2ks savic a jednoto sacího koše. Dále bylo v rámci projektu zakoupeno šest kompletů pracovních stejnokrojů s příslušenstvím.

Celkové náklady na realizaci projektu činili 49 483,-Kč, z toho 37 000,-Kč poskytl na realizaci Královehradecký kraj.

Nové vybavení bude využíváno při soutěžích v požárním sportu družstvy dětí, žen a mužů. Děkujeme Královehradeckému kraji za podporu.

1 nove-vybaveni-2020-1.jpg 2 nove-vybaveni-2020-2.jpg 3 nove-vybaveni-2020-3.jpg 4 nove-vybaveni-2020-4.jpg 5 nove-vybaveni-2020-5.jpg 6 logo-kralovehradecky-kraj.jpg

Napsáno: 07.09.2020


Nová časomíra pro okrsek č. 18

Okrsku č. 18 a jeho deseti sborům se společně podařilo realizovat projekt „Pořízení elektronické časomíry pro okrsek č.18 Lhoty u Potštejna“, který vedení okrsku a zástupci jednotlivých sborů připravovali od prosince 2019. Realizací projektu byla pořízena nová moderní elektronická časomíra pro požární útok od dodavatele TRV elektronik – Tomáš Kocáb a to včetně dalšího příslušenství jako je dálkové ovládání, externí napájecí zdroj nebo například převodník pro propojení časomíry s PC.

Celkové náklady projektu byly 34 619,-Kč, na jeho realizaci přispěl Královehradecký kraj dotací 27 000,-Kč z dotačního programu Podpora Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska v Královéhradeckém kraji. Zbylé finance poskytli jednotlivé sbory, tedy SDH Polom, Lhoty u Potštejna, Borovnice, Rájec, Přestavlky, Kostelecké Horky, Svídnice, Krchleby, Chleny a Vrbice. Nová časomíra bude využita při pořádání soutěží v požárním útoku družstev dětí, žen a mužů v našem okrsku.

Tímto děkujeme Královehradeckému kraji za finanční podporu při realizaci projektu.

1 casomira-1.jpg 2 casomira-2.jpg 3 logo-kralovehradecky-kraj.jpg

Napsáno: 13.08.2020Starší novinky / ArchivVítáme Vás

na webové prezentaci sboru dobrovolných hasičů Lhoty u Potštejna. SDH Lhoty u Potštejna byl založen v roce 1894. Původně tedy ve Velké Lhotě, v Malé Lhotě v roce 1907. Ke sloučení došlo roku 1952.

Náš sbor se může pochlubit více jak stodvacetiletou historií, ve které dnes s hrdostí pokračujeme.

Zde se dočtete nejnovější informace o dění v našem sboru a zásahové jednotce, ale také něco málo z historie.

HASIČI Lhoty u Potštejna Vám děkují za návštěvu a podporu.